รายละเอียดข่าว

แจ้งช่องทางการติดต่อกรณีมีปัญหาการใช้งาน

ทั่วไป - 16 สิงหาคม 2564

เบอร์โทรศัพท์ : 0816346644
Line ID : parpipan

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th