รายละเอียดข่าว

ย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจาณณาความรับผิดทางแพ่ง ด้านทุจริตทางการเงินและทรัพย์สิน (ครพ.1/2564)

สาระน่ารู้ - 08 กุมภาพันธ์ 2564

ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง          

เรื่องเสร็จที่ ครพ.1/2564

เรื่อง เจ้าหน้าที่โรงเรียน บ. กระทำการทุจริตเงินฝากธนาคารของโรงเรียน

/civil-web/publish-news/file/264/ครพ 1-64 รร.บ้านดอนนางงาม.pdf

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th